Vi er ca. 250 registrerte medlemmer over hele landet, dette øker sakte men sikkert uke for uke. 
Medlemskontigent er satt til  kr.250.- i året. Vi har også Famile medlemskap til 350,- i året.

Du får også mulighet til å kjøpe vår klubbjakke til kostpris.

Klubbens org.nr:   997 743 245 mva

Ønsker du å bli medlem i PCN?

Send mail med navn, adresse, telefonnr., mailadresse, til:

[email protected]

eller ring, sms Svein Fredheim tel. 911 23 966

HUSK!! Legg ved et bilde av bilen(ene) så blir det lagt ut samtidig. 
Har du ikke bil så er det helt OK.
 
Velkommen i klubben!
 
Hilsen 
Pontiac Club Norway
 

        VEDTEKTER

1.KLUBBENS NAVN

 

Klubbens navn Pontiac Club Norway,

forkortet PCN

 

             2.KLUBBENS FORMÅL

Klubben har som formål å virke for bevaring

av og utvide interessen for kjøretøy produsert

av Pontiac Motor Divisjon av General Motors.

 

            3.KLUBBENS VIRKSOMHET

Klubben skal nasjonalt arbeide for forståelse

for og samhørighet mellom eiere og personer

med interesse for Pontiac Motor Divisjon's

kjøretøyer.Klubben skal aktivt arbeide for å

skape et positivt miljø for restaurering,

vedlikehold og bevaring av kjøretøyer

produsert av Pontiac Motor Divisjon.

Klubben skal fungere som serviceorgan for

medlemmene samt bistå med råd og

veiledning for eiere av Pontiac kjøretøyer,samt

samarbeide nasjonalt og internasjonalt med

klubber som driver med tilsvarende

virksomhet.

 

           4.BESLUTTENDE ORGAN

Generalforsamlingen er klubbens øverste

myndighet og besluttende organ.

Klubbens ledelse og drift ivaretas av et valgt

styre minst bestående av formann,sekretær

og kasserer.

 

           5.VILKÅR FOR MEDLEMSKAP

Klubben er åpen for personer som eier eller

har interesse for kjøretøy produsert av Pontiac.

Ett hvert medlem plikter å rette seg etter de

vedtekter som til en hver tid gjelder for Pontiac

Club Norway.

 

                 6.KONTIGENT

Generalforsamlingen fastsetter

medlemskontigenten.

Medlemmene plikter å betale kontigent og

andre økonomiske forpliktelser vedkommende

har pådratt seg til PCN innen satte tidsfrister.

Dersom et medlem melder seg ut eller blir

ekskludert fra klubben kan medlemskap

gjenopptas etter gjeldene søknadsprosedyre.

All tidligere skyldig kontigent skal være betalt

og eventuelt annet økonomisk

mellomværende skal være oppgjort før

gjenopptak.

 

           7.GENERALFORSAMLING

Generalforsamling avholdes i februar eller

mars hvert år.

Tidspunktet fastsettes av styret og informeres

medlemmene senest 14 dager før møtet.

Innkallelse med dagsorden og

årsberetning sendes medlemmene senest 14

dager før møtet.

Generalforsamlingen skal behandle:

Årsberetning,revisjon,medlemsavgift,

valg samt innkomne saker fra medlemmene.

Voteringer avgjøres ved vanlig flertall.

Endringer av vedtekter avgjøres ved 2/3 dels

flertall.

                8.STEMMERETT

Alle medlemmer med betalt medlemskap har

stemmerett på generalforsamlingen.

 

                9.OPPLØSNING

PCN kan besluttes oppløst på

generalforsamlingen ved ¾ av

medlemmenes totale stemmetall på 

lovliginnkalt generalforsamling.